Agiorno Management

Specifieke managementondersteuning op maat. Onder meer op het gebied van:
– compliance / ethiek
– internationaal ondernemen
– kostenreductie
– duurzaam ondernemen en integrated reporting
Neem voor nadere inlichtingen en referenties gerust vrijblijvend contact op.

voorbeeld