STARTERS INTERNATIONAL BUSINESS (SIB)

Gratis internationalisatieadvies van de Overheid. Vraag uw voucher van € 2.400 aan! Graag ben ik u namens het Rijk van dienst.

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/starters-international-business-sib

rijksdienst

U komt hiervoor in aanmerking als u:

  • een MKB-bedrijf bent volgens de Europese definitie (< 250 fte’s, omzet < € 50 mln, balanstotaal < € 43 mln)
  • in het lopende jaar en de twee jaren voorafgaande aan de aanvraag niet meer dan het toegestane bedrag aan subsidies, die niet zijn aangemeld bij en goedgekeurd door de Commissie van de Europese Gemeenschappen, heeft ontvangen (de-minimis steun)
  • in dit kalenderjaar nog niet eerder een voucher hebt gekregen
  • verder voldoet aan een aantal ‘zachte criteria’ (kansrijk, geen of weinig exportervaring en bereidheid te investeren)

cormack